รายงานสถานการณ์ โควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด

21 ตุลาคม 2564

Timeline ของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 20/7/2564

วันที่ 28/5/2564

วันที่ 26/5/2564

วันที่ 25/5/2564

วันที่ 21/5/2564

วันที่ 17/5/2564

วันที่ 16/5/2564

วันที่ 14/5/2564

วันที่ 11/5/2564

วันที่ 9/5/2564

วันที่ 8/5/2564

วันที่ 2/5/2564

วันที่ 30/4/2564

วันที่ 29/4/2564

วันที่ 25/4/2564