โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เยี่ยมบ้านผู้ป่วยผ่าตัดปลูกถ่ายไตสำเร็จ รายที่ 2
 
 วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นพ.เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด   นพ.ชัชวาลย์  วชิรเมธารัชต์ ประธานโครงการปลูกถ่ายไต รพ.ร้อยเอ็ด พญ.โอเปิ้ล สัจจวาณิชย์ อายุรแพทย์ โรคไต  นำทีมคณะแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เยี่ยมบ้านผู้ป่วยผ่าตัดปลูกถ่ายไตสำเร็จ รายที่ 2 ของจังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกับ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้ดำเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายไตแก่ผู้ป่วยรายที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560  ผู้บริจาคไต คือ นส. มลฤดี สวัสดิ์พานิชย์ อายุ 40 ปี เป็นน้องสาว  และผู้รับบริจาคไตคือ นส.ธิดา สวัสดิ์พาณิชย์  อายุ 43 ปี  ซึ่งป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม2ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายครั้งละกว่า 1,500บาท ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของผู้ป่วยทั้งเรื่องเวลาในการรักษาและค่าใช้จ่ายที่สูง   ผู้ป่วยจึงได้เข้าโครงการปลูกถ่ายไตที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ในเดือน พฤษภาคม 2559 
นพ.เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  กล่าวว่า ปัญหาไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญในจังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้ป่วยมากกว่า 1,000 รายที่กำลังทำการรักษา ทั้งการฟอกไตทางหน้าท้องและการฟอกเลือดด้วยเครื่องฟอกไต การผ่าตัดเปลี่ยนไตจึงทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น โดยในปีนี้โรงพยาบาลร้อยเอ็ดมีแผนจะปลูกถ่ายไต จำนวน 5 ราย และจะพัฒนาต่อเป็นการปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคผู้ป่วยสมอใงตาย โดยมีความมุ่งหวังว่าการพัฒนานี้จะทำให้ชีวิตคนร้อยเอ็ดดีขึ้น
  การบริจาคอวัยวะ เมื่อตนเองเสียชีวิตจะทำให้เกิดชีวิตใหม่ เป็นการต่อชีวิตอีกมากมาย ขอเชิญชวนผู้ใจบุญบริจาคอวัยวะ ถือว่าเป็นการทานบารมีที่ยิ่งใหญ่ และ  ติดต่อได้ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร. 043-518200-5 , 092-645-2426