พิธีเปิดโครงการ one day surgery  คือการส่องกล้องตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ / ลำไส้ตรง  และผ่าตัดเบ็ดเสร็จในวันเดียว โดยมีนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นประธานในพิธี การเปิดศูนย์ และเยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ป่วยและคณะทำงาน
 นายแพทย์เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า ปัจจุบันแนวโน้มของผู้เสียชีวิต จากสถิติข้อมูลสาธารณสุขพบว่าโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่ลำไส้ตรงพบมากเป็นอันดับ 2 ในปีพศ 2557 และมีผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 11,496ราย ส่วนใหญ่พบในระยะสุดท้ายซึ่งนับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรในลำดับต้นๆ ซึ่งมีผู้ป่วยมะเร็งในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีทำให้มีผลกระทบถึงคุณภาพการให้บริการระยะเวลาการรอรับบริการนานเกิดความแออัดและมีค่าใช้จ่ายสูงการเข้าบริการผ่าตัดส่วนใหญ่ต้องรักษาแบบผู้ป่วยใน  ต้องมีการดูแลทั้งก่อนและหลังผ่าตัดเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรและงบประมาณจำนวนมากเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรได้มีการพัฒนาระบบโดยการลดระยะเวลาในการเข้ารับบริการเท่าเดิมมีความปลอดภัยเท่าเดิมแต่ผู้ใช้บริการสามารถกลับบ้านได้เร็วขึ้นภายใน 1 วันจึงได้มีระบบการให้บริการผ่าตัดระงับความรู้สึกโดยผู้ป่วยไม่ต้องค้างคืนในโรงพยาบาล ซึ่งจะรับเป็นผู้ป่วยในเช้าวันอาตัดผ่าตัดเสร็จกลับบ้านได้ในวันนั้นเลย ขยายการบริการเพิ่มเป็น 4 เท่า ซึ่งสามารถจะลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 3 เท่าจากเดิมเพราะคนไข้ไม่ต้องนอนที่โรงพยาบาลผู้รับบริการเกิดความประทับใจภายใต้การดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย