ประกาศราคากลาง

ที่ หัวข้อ วันที่ ผู้เข้าชม
3640
ประกาศราคากลางวัสดุการแพทย์ 14 รายการ  
9 มีนาคม 2561
404
3639
ประกาศราคากลางชุด Suction Pipe Line  
9 มีนาคม 2561
280
3638
ประกาศราคากลางวัสดุการแพทย์ 4 รายการ  
8 มีนาคม 2561
250
3637
ประกาศราคากลางวัสดุการแพทย์ 12 รายการ  
28 กุมภาพันธ์ 2561
276
3623
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ (483,620.- บาท)  
22 กุมภาพันธ์ 2561
243
3618
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ  
5 กุมภาพันธ์ 2561
157
3617
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ  
15 กุมภาพันธ์ 2561
158
3616
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ  
15 กุมภาพันธ์ 2561
162
3615
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ  
12 กุมภาพันธ์ 2561
133
3614
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ  
12 กุมภาพันธ์ 2561
119
3613
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ  
5 กุมภาพันธ์ 2561
119
3612
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ  
5 กุมภาพันธ์ 2561
100
3611
ประกาศราคากลาง ชุดตรวจ HIV Viral Load  
16 กุมภาพันธ์ 2561
143
3610
ประกาศราคากลาง ขวด Hemoculture  
12 กุมภาพันธ์ 2561
128
3609
ประกาศราคากลาง Urine Strip 11 แถบ  
12 กุมภาพันธ์ 2561
124
3608
ประกาศราคากลาง DG Gel Coombs (ID Liss)  
5 กุมภาพันธ์ 2561
119
3601
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ  
5 กุมภาพันธ์ 2561
154
3600
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ  
5 กุมภาพันธ์ 2561
189
3599
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ  
8 กุมภาพันธ์ 2561
126
3588
ประกาศราคากลาง ชุดทดสอบสำเร็จรูปทางชีวภาพสำหรับระบบนึ่งไอน้ำ 1 ชม.  
23 มกราคม 2561
139
3587
ประกาศราคากลาง Endotracheal Tube No 7.0 และ 7.5 (Cuffed)  
29 มกราคม 2561
126
3586
ประกาศราคากลาง ชุดล้างไตปลอดเชื้อ  
29 มกราคม 2561
135
3584
ประกาศราคากลาง CVC SET 3-LUMEN  
23 มกราคม 2561
139
3583
ประกาศราคากลาง ถุงมือ Dispose No.S และ No.M  
23 มกราคม 2561
164
3576
ประกาศราคากลาง เครื่องมือเย็บลำไส้อัตโนมัติ 2 รายการ  
15 มกราคม 2561
137
3575
ประกาศราคากลาง Stone basket 1 mm.4 wire  
15 มกราคม 2561
123
3565
ประกาศราคากลางวัสดุการแพทย์ 3 รายการ  
11 มกราคม 2561
199
3564
ประกาศราคากลางชุดล้างไตปลอดเชื้อ  
10 มกราคม 2561
164
3557
ประกาศราคากลางถุงบรรจุโลหิตชนิด 4 ถุง ขนาด 450 ml.  
8 มกราคม 2561
167
3556
ประกาศราคากลางก๊าซทางการแพทย์  
9 มกราคม 2561
164
3555
ประกาศราคากลางก๊าซทางการแพทย์  
8 มกราคม 2561
153
3553
ประกาศราคากลางท่อระบายน้ำดีชนิดโลหะ (Niti – S Biliary) 10 x 100 mm.  
5 มกราคม 2561
149
3536
ประกาศราคากลางวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ  
1 ธันวาคม 2560
191
3535
ประกาศราคากลางชุดอุปกรณ์ตรวจจับแก๊สเอทิลีน ออกไซด์ แบบถาวร  
4 ธันวาคม 2560
187
3534
ประกาศราคากลางท่อระบายน้ำดีชนิดโลหะ (Niti – S Biliary) 10 x 120 mm.  
8 ธันวาคม 2560
140
3532
ประกาศราคากลางก๊าซทางการแพทย์ ออกซิเจนเหลว  
12 ธันวาคม 2560
158
3531
ประกาศราคากลางวัสดุการแพทย์ จำนวน 10 รายการ  
14 ธันวาคม 2560
163
3529
ประกาศราคากลางวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ  
14 ธันวาคม 2560
148
3528
ประกาศราคากลางชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ (Set IV)  
15 ธันวาคม 2560
144
3527
ประกาศราคากลาง Top Dressing 6 x 9 นิ้ว  
15 ธันวาคม 2560
142
3526
ประกาศราคากลาง Blood Line , เข็ม A.V  
15 ธันวาคม 2560
145
3525
ประกาศราคากลางถุง Suction dispose ขนาด 1,500 ซีซี  
15 ธันวาคม 2560
141
3524
ประกาศราคากลางถุงมือ Dispose No. S,M  
15 ธันวาคม 2560
156
3523
ประกาศราคากลางอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน  
15 ธันวาคม 2560
137
3504
ประกาศราคากลางน้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ชนิดผสมเอนไซม์  
8 ธันวาคม 2560
194
3503
ประกาศราคากลางก๊าซทางการแพทย์ ออกซิเจนเหลว  
6 ธันวาคม 2560
156
3451
ประกาศราคากลางชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ (Set IV)  
20 ตุลาคม 2560
305
3450
ประกาศราคากลางถุงบรรจุโลหิตชนิด 4 ถุง ขนาด 450 ml.  
10 ตุลาคม 2560
158
3340
ประกาศราคากลางสายสวนระบายน้ำปัสสาวะ (Double J Stent) 6 Fr.  
16 สิงหาคม 2560
266
3337
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยฟัง จำนวน 6 รายการ  
16 สิงหาคม 2560
224
3336
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยฟัง จำนวน 5 รายการ  
15 สิงหาคม 2560
220
3322
ประกาศราคากลางเครื่องมือผ่าตัดด้านศัลยกรรมประสาท จำนวน 15 รายการ  
16 สิงหาคม 2560
229
3321
ประกาศราคากลางชุดสายนำเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  
16 สิงหาคม 2560
260
3320
ประกาศราคากลาง T-way พลาสติก  
16 สิงหาคม 2560
183
3319
ประกาศราคากลางแผ่นทดสอบเคมีสำหรับเครื่องนึ่งไอน้ำ (Comply Steam 1250)  
16 สิงหาคม 2560
171
3318
ประกาศราคากลางน้ำยาล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ชนิดผสมเอนไซม์  
16 สิงหาคม 2560
166
3279
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยฟัง จำนวน 5 รายการ  
17 สิงหาคม 2560
158
3251
ประกาศราคากลางเครื่องวัดความดันลูกตาแบบปากกา (Tonopen)  
8 สิงหาคม 2560
259
3238
ประกาศราคากลางชุดส่องตรวจและผ่าตัดนิ่วในท่อไต (Uretero-Renoscopes)  
8 สิงหาคม 2560
179
3235
ประกาศราคากลาง Endotracheal Tube  
15 สิงหาคม 2560
186
3234
ประกาศราคากลางชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายฯ  
15 สิงหาคม 2560
208
3233
ประกาศราคากลางชุดตรวจน้ำตาลในเลือด  
15 สิงหาคม 2560
228
3232
ประกาศราคากลางน้ำยาแช่เครื่องมือ OPA ขนาด 5 ลิตร  
15 สิงหาคม 2560
169
3231
ประกาศราคากลางถุง Suction dispose ขนาด 1,500 ซีซี  
15 สิงหาคม 2560
162
3230
ประกาศราคากลางชุดให้น้ำเกลือสำหรับผู้ใหญ่  
8 สิงหาคม 2560
182
3216
ประกาศราคากลางชุด Cassette สำหรับผ่าตัดต้อกระจก  
8 สิงหาคม 2560
190
3215
ประกาศราคากลางถุงมือยางปราศจากเชื้อชนิด Single Use No.S  
8 สิงหาคม 2560
186
3214
ประกาศราคากลางถุงบรรจุโลหิตชนิด 2 ถุง ขนาด 450 ml.  
8 สิงหาคม 2560
180
3210
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยฟัง จำนวน 6 รายการ  
27 กรกฎาคม 2560
246
3170
ประกาศราคากลางชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายฯ  
25 กรกฎาคม 2560
165
3169
ประกาศราคากลางสารหนืดสำหรับผ่าตัดต้อกระจก (PE-HU-LURON)  
25 กรกฎาคม 2560
186
3143
ประกาศราคากลางชุดตรวจน้ำตาลในเลือด  
18 กรกฎาคม 2560
256
3125
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยฟัง จำนวน 6 รายการ  
7 กรกฎาคม 2560
253
3124
ประกาศราคากลางชุดทดสอบสำเร็จรูปทางชีวภาพสำหรับระบบนึ่งไอน้ำ 1 ชั่วโมง  
13 กรกฎาคม 2560
199
3083
ประกาศราคากลางกระดาษ Crepe Green ขนาด 60 x 60 cm.  
4 กรกฎาคม 2560
211
3082
ประกาศราคากลางถุงมือยางปราศจากเชื้อชนิด Single Use No.S  
4 กรกฎาคม 2560
247
3071
ประกาศราคากลางคลิปหนีบเส้นเลือดถุงน้ำดี  
3 กรกฎาคม 2560
190
3070
ประกาศราคากลางน้ำยาแช่เครื่องมือ OPA ขนาด 5 ลิตร  
3 กรกฎาคม 2560
204
3039
ประกาศราคากลางแผ่นเช็ดทำความสะอาดเปลือกตา (อ๊อกคิวซอฟท์)  
23 มิถุนายน 2560
182
3038
ประกาศราคากลางขวดพลาสติกใส่ยา (ฝาสีน้ำเงิน) ขนาด 240 ml.  
22 มิถุนายน 2560
200
3017
ประกาศราคากลาง Endotracheal Tube   
23 มิถุนายน 2560
214
3016
ประกาศราคากลางเครื่องมือตัดและต่อลำไส้แบบวงกลม จำนวน 2 รายการ  
23 มิถุนายน 2560
186
3013
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ Anti-HIV,CEA  
19 มิถุนายน 2560
195
3012
ประกาศราคากลางถุงบรรจุโลหิตชนิด 4 ถุง ขนาด 450 ml.  
22 มิถุนายน 2560
241
3011
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบแบบซิลิโคนสำหรับผู้ใหญ่ (Ambu bag)  
22 มิถุนายน 2560
236
2998
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ   
15 พฤษภาคม 2560
227
2997
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ Anti-HCV,CA125  
15 พฤษภาคม 2560
205
2996
ประกาศราคากลางชุด Cassette สำหรับผ่าตัดต้อกระจก  
13 มิถุนายน 2560
190
2994
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ CK,Magnesium,Uric Acid  
15 มิถุนายน 2560
194
2993
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ TSH,PSA  
15 มิถุนายน 2560
236
2963
ประกาศราคากลางชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายฯ  
15 มิถุนายน 2560
183
2962
ประกาศราคากลาง CVC SET 3 - LUMEN  
15 มิถุนายน 2560
213
2955
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ   
8 มิถุนายน 2560
227
2950
ประกาศราคากลางแผ่นทดสอบเคมีสำหรับเครื่องอบแก๊ส (Comply EO)  
9 มิถุนายน 2560
234
2944
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ Calcium,Creatinine,Total protein  
1 พฤษภาคม 2560
221
2943
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ Anti-HIV  
3 พฤษภาคม 2560
247
2942
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ HIV Viral Loda   
18 เมษายน 2560
216
2941
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ TSH, HBE-Ag,Anti-HIV  
2 พฤษภาคม 2560
241
2940
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ Ferritin ,Anti-HBs, HBs-Ag  
25 เมษายน 2560
198
2939
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ HDL,Direct LDL  
21 เมษายน 2560
214
2938
ประกาศราคากลาง ชุดน้ำยาตรวจ CD4  
18 เมษายน 2560
191
2918
ประกาศราคากลางชุดเลนส์ผ่าตัดวุ้นน้ำตา Vitrectomy  
6 มิถุนายน 2560
190
2901
ประกาศราคากลางชุดตรวจ HIV Viral Load   
30 พฤษภาคม 2560
224
2900
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนน 1 รายการ  
2 มิถุนายน 2560
194
2899
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ  
30 พฤษภาคม 2560
245
2898
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ  
30 พฤษภาคม 2560
201
2896
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยฟัง จำนวน 5 รายการ   
7 มิถุนายน 2560
215
2888
ประกาศราคากลางชุดทดสอบสำเร็จรูปทางชีวภาพสำหรับระบบนึ่งไอน้ำ 1 ชั่วโมง  
26 พฤษภาคม 2560
230
2875
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยฟัง จำนวน 5 รายการ 285,220.- บาท  
25 พฤษภาคม 2560
211
2865
ประกาศราคากลาง HARD COLLAR ผู้ใหญ่  
30 พฤษภาคม 2560
214
2864
ประกาศราคากลางเลนส์แก้วตาเทียมสีเหลืองชนิดนิ่มพับได้แบบ Aspheric  
30 พฤษภาคม 2560
259
2863
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ HBV Viral load  
26 พฤษภาคม 2560
228
2861
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ PTH,Ferritin  
24 พฤษภาคม 2560
243
2848
ประกาศราคากลางถุงบรรจุโลหิตชนิด 2 ถุง ขนาด 450 ml.  
24 พฤษภาคม 2560
220
2846
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 26 รายการ  
21 มีนาคม 2560
194
2845
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 18 รายการ  
3 เมษายน 2560
213
2841
ประกาศราคากลางชุดสายเครื่องช่วยหายใจสำหรับเครื่องช่วยหายใจ Bennet  
17 พฤษภาคม 2560
211
2840
ประกาศราคากลางอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการย่อยและดูดซึม  
18 พฤษภาคม 2560
202
2798
ประกาศราคากลางเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบมีสารกรองแสงสีฟ้า  
11 พฤษภาคม 2560
232
2797
ประกาศราคากลางชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายฯ  
11 พฤษภาคม 2560
220
2796
ประกาศราคากลางน้ำยาแช่เครื่องมือ OPA ขนาด 5 ลิตร  
11 พฤษภาคม 2560
228
2786
ประกาศราคากลางชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง (Laminectomy Set)  
8 พฤษภาคม 2560
305
2735
ประกาศราคากลางอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน  
24 เมษายน 2560
243
2733
ประกาศราคากลางชุดตรวจน้ำตาลในเลือด  
24 เมษายน 2560
223
2722
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยฟัง จำนวน 3 รายการ 211,900.- บาท  
21 เมษายน 2560
205
2720
ประกาศราคากลางเครื่องมือตัดและต่อลำไส้และเครื่องมือปากคีบ จำนวน 4 รายการ  
20 เมษายน 2560
201
2707
ประกาศราคากลางเลนส์แก้วตาเทียมสีเหลืองชนิดนิ่มพับได้แบบ Aspheric  
10 เมษายน 2560
231
2681
ประกาศราคากลางสารหนืดสำหรับผ่าตัดต้อกระจก (PE-HU-LURON)  
5 เมษายน 2560
210
2680
ประกาศราคากลางคลิปหนีบเส้นเลือดถุงน้ำดี  
5 เมษายน 2560
196
2678
ประกาศราคากลางเลนส์แก้วตาเทียมสีเหลืองชนิดนิ่มพับได้แบบ Aspheric  
25 เมษายน 2560
193
2666
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบแบบซิลิโคนสำหรับผู้ใหญ่ (Ambu bag)  
3 เมษายน 2560
385
2649
ประกาศราคากลางชุดสายเครื่องช่วยหายใจสำหรับเครื่องช่วยหายใจ Event , Bennet  
29 มีนาคม 2560
210
2638
ประกาศราคากลาง Endotracheal Tube 2 รายการ  
28 มีนาคม 2560
318
2624
ประกาศราคากลางชุดขวด Suction พร้อมหัวชนิด Reuse  
22 มีนาคม 2560
261
2610
ประกาศราคากลางด้ามบรรจุลวดเย็บลำไส้กระเพาะอาหารยาว 80 มม.  
21 มีนาคม 2560
235
2609
ประกาศราคากลาง Pericardiocentesis  
21 มีนาคม 2560
212
2608
ประกาศราคากลาง Top Dressing ขนาด 6 x 9 นิ้ว  
20 มีนาคม 2560
200
2607
ประกาศราคากลางคลิปหนีบเส้นเลือด ขนาด 5 มม.  
21 มีนาคม 2560
211
2591
ประกาศราคากลางชุดตรวจน้ำตาลในเลือด  
14 มีนาคม 2560
205
2590
ประกาศราคากลางถุงบรรจุโลหิตชนิด 4 ถุง ขนาด 450 ml.  
14 มีนาคม 2560
218
2586
ราคากลางอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน  
13 มีนาคม 2560
204
2573
ประกาศราคากลางอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคทั่วไป  
13 มีนาคม 2560
193
2569
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยฟัง จำนวน 2 รายการ 203,450.- บาท  
13 มีนาคม 2560
216
2556
ประกาศราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ  
7 มีนาคม 2560
223
2543
ประกาศราคากลาง ถุงเจาะเก็บโลหิตชนิดมีชุดกรองเม็ดเลือดขาว  
1 มีนาคม 2560
218
2542
ประกาศราคากลาง อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคทั่วไป  
1 มีนาคม 2560
267
2529
ประกาศราคากลาง Stone basket 1 mm. 4 wire  
3 มีนาคม 2560
229
2484
ประกาศราคากลาง CVC SET 3 - LUMEN  
22 กุมภาพันธ์ 2560
249
2483
ประกาศราคากลางสารหนืดสำหรับผ่าตัดต้อกระจก (PE-HU-LURON)  
22 กุมภาพันธ์ 2560
226
2452
ประกาศราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ  
15 กุมภาพันธ์ 2560
240
2451
ประกาศราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ  
14 กุมภาพันธ์ 2560
252
2443
ประกาศราคากลางถุง Suction dispose ขนาด 1,500 ซีซี  
15 กุมภาพันธ์ 2560
231
2441
ประกาศราคากลาง HARD COLLAR ผู้ใหญ่   
15 กุมภาพันธ์ 2560
380
2436
ประกาศราคากลาง ชุดทดสอบ iFOBT  
9 กุมภาพันธ์ 2560
203
2434
ประกาศราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ 7 รายการ  
8 กุมภาพันธ์ 2560
215
2433
ประกาศราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ  
7 กุมภาพันธ์ 2560
254
2426
ประกาศราคากลางขวดพลาสติกใสสีเขียว ขนาด 500 มิลลิลิตร (ชนิดหัวปั๊มสีดำ)  
6 กุมภาพันธ์ 2560
205
2417
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยฟัง จำนวน 3 รายการ 203,500.- บาท  
3 กุมภาพันธ์ 2560
243
2416
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยฟัง จำนวน 3 รายการ 301,080.- บาท  
31 มกราคม 2560
231
2411
ประกาศราคากลางถุงบรรจุโลหิตชนิด 2 ถุง ขนาด 450 ml.  
1 กุมภาพันธ์ 2560
239
2402
ประกาศราคากลางถุงบรรจุโลหิตชนิด 4 ถุง ขนาด 450 ซีซี  
31 มกราคม 2560
291
2401
ประกาศราคากลางน้ำยาแช่เครื่องมือ OPA ขนาด 5 ลิตร  
25 มกราคม 2560
280
2397
ประกาศราคากลางอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน  
25 มกราคม 2560
234
2396
ประกาศราคากลางชุดเครื่องมือผ่าตัดตา จำนวน 3 รายการ  
30 มกราคม 2560
321
2389
ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ  
24 มกราคม 2560
235
2388
ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ Anti-HIV  
24 มกราคม 2560
238
2380
ประกาศราคากลางด้ามบรรจุลวดเย็บลำไส้กระเพาะอาหาร จำนวน 2 รายการ  
24 มกราคม 2560
197
2357
ประกาศราคากลางเครื่องมือตัดและเย็บลำไส้ จำนวน 5 รายการ  
19 มกราคม 2560
213
2350
ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ  
12 มกราคม 2560
224
2349
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยฟัง จำนวน 3 รายการ  
16 มกราคม 2560
228
2339
ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ  
11 มกราคม 2560
228
2338
ราคากลางชุดนำ้ยาตรวจ CD4  
11 มกราคม 2560
255
2337
ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 6 รายการ  
11 มกราคม 2560
231
2331
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ  
9 มกราคม 2560
209
2303
ประกาศราคากลางอุปกรณ์กรองเชื้อแบคทีเรียและไวรัสสำหรับต่อกับท่อช่วยหายใจฯ  
15 ธันวาคม 2559
214
2302
ประกาศราคากลางตัวกรองเลือด จำนวน 4 รายการ  
15 ธันวาคม 2559
216
2301
ประกาศราคากลางน้ำยาล้างไต Haemo - A และ Haemo - B จำนวน 2 รายการ  
29 ธันวาคม 2559
720
2295
ราคากลางสารหนืดสำหรับการผ่าตัดต้อกระจก (Viscoelastic Solution)  
22 ธันวาคม 2559
266
2275
ราคากลาง ชุดตรวจ HIV Viral load  
21 ธันวาคม 2559
259
2267
ราคากลางน้ำยาตรวจ CD4  
16 ธันวาคม 2559
300
2266
ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ  
16 ธันวาคม 2559
220
2265
ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ  
16 ธันวาคม 2559
262
2260
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 6 รายการ  
8 ธันวาคม 2559
238
2258
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ  
9 ธันวาคม 2559
269
2257
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ  
13 ธันวาคม 2559
256
2183
ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 8 รายการ  
21 พฤศจิกายน 2559
592
2097
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ 9 รายการ  
1 พฤศจิกายน 2559
385
2053
ประกาศราคากลางวัสดุการแพทย์ คือ สำลีก้อนชุบแอลกอฮอล์ จำนวน 1 รายการ  
18 ตุลาคม 2559
559
2052
ประกาศราคากลางน้ำยาล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ชนิดผสมเอนไซม์   
18 ตุลาคม 2559
551
2037
ประกาศราคากลาง น้ำยาตรวจ CBC จำนวน 170,000 Test  
19 กันยายน 2559
377
2034
ประกาศราคากลาง ถุงมือตรวจโรคชนิดมีแป้ง 4 รายการ   
5 ตุลาคม 2559
655
2018
ประกาศราคากลางวัสดุการแพทย์ คือ ชุดล้างไตปลอดเชื้อ จำนวน 1 รายการ  
5 ตุลาคม 2559
315
2007
ประกาศสเปคและราคากลางวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการ  
5 ตุลาคม 2559
406
1856
ประกาศ การขอยกเลิกประกาศสอบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ  
4 สิงหาคม 2559
321
1855
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เลนส์แก้วตาเทียม)  
16 สิงหาคม 2559
316
1854
ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 1 รายการ (Nylon 10/0)  
16 สิงหาคม 2559
326
1853
ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 1 รายการ (Nylon 3/0 เข็ม 24-26 mm.)  
17 สิงหาคม 2559
386
1852
ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 1 รายการ (Nylon 4/0 เข็ม 19 mm.)   
17 สิงหาคม 2559
348
1845
ประกาศราคากลาง ขวด Hemoculture  
16 สิงหาคม 2559
341
1835
ประกาศราคากลาง Blood gas  
16 สิงหาคม 2559
432
1820
ประกาศราคากลาง แถบตรวจสารเคมีในปัสสาวะ (Urine Strip 11 แถบ)  
10 สิงหาคม 2559
504
1819
ประกาศราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ  
10 สิงหาคม 2559
334
1741
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ 3 รายการ คือ กระดาษห่อเครื่องมือแพทย์  
21 กรกฎาคม 2559
683
1718
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 4 รายการ  
21 กรกฎาคม 2559
558
1716
ราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ Blood gas  
12 กรกฎาคม 2559
350
1707
ประกาศราคากลางออกซิเจนเหลว จำนวน 27,739.47 ลูกบาศก์เมตร  
14 กรกฎาคม 2559
379
1706
ประกาศราคากลาง Comply Steam 1250 , Comply อบแก๊ส EO 1251 จำนวน 2 รายการ  
15 กรกฎาคม 2559
327
1594
ประกาศราคากลางแผ่น Image plate ขนาด 14 x 17 นิ้ว จำนวน 10 แผ่น  
6 มิถุนายน 2559
309
1593
ประกาศราคากลางออกซิเจนเหลว จำนวน 19,884.85 ลูกบาศก์เมตร  
6 มิถุนายน 2559
329
1555
ประกาศราคากลางออกซิเจนเหลว จำนวน 26,688.71 ลูกบากศ์เมตร  
27 พฤษภาคม 2559
352
1532
ประกาศราคากลางออกซิเจนเหลว 33,101.47 ลูกบาศก์เมตร  
18 พฤษภาคม 2559
394
1528
ประกาศสเปคและราคากลางชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องทางศัลยกรรมกระดูก   
17 พฤษภาคม 2559
352
1527
ประกาศราคากลาง ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ (Set IV)   
17 พฤษภาคม 2559
796
1522
ราคากลางก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ ออกซิเจนเหลว  
19 เมษายน 2559
405
1513
ประกาศราคากลาง Comply Steam 1250 , Comply อบแก๊ส EO 1251 จำนวน 2 รายการ  
11 พฤษภาคม 2559
456
1512
ประกาศราคากลางออกซิเจนเหลว 35,175.23 ลูกบาศก์เมตร  
11 พฤษภาคม 2559
336
1449
ประกาศสเปคและราคากลางชุดเครื่องมือผ่าตัด Cannulated Screw จำนวน 1 ชุด  
22 เมษายน 2559
486
1446
ประกาศราคากลาง ไหมละลายชนิดสังเคราะห์ เบอร์ 1 เข็ม 40  
7 เมษายน 2559
367
1417
ประกาศราคากลาง ไหมเย็บแผลชนิดไม่ละลาย 2 รายการ  
5 เมษายน 2559
677
1416
ประกาศราคากลาง SILK เบอร์ 2 และเบอร์ 3  
5 เมษายน 2559
336
1372
ประกาศราคากลางออกซิเจนเหลว 30,724.72 ลูกบาศก์เมตร  
30 มีนาคม 2559
351
1371
ประกาศราคากลางออกซิเจนเหลว 26,626.19 ลูกบาศก์เมตร  
15 มีนาคม 2559
336
1349
ประกาศราคากลางชุดเข็มพร้อมสายแทงเส้นเลือดดำฯ และ ชุดสายนำเลือดฯ  
22 มีนาคม 2559
409
1323
ประกาศราคากลาง ถุงมือยางปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว   
14 มีนาคม 2559
769
1307
ประกาศราคากลางชุดผ่าตัดตามาตรฐาน จำนวน 2 ชุด  
15 มีนาคม 2559
383
1302
ประกาศราคากลางชุดผ่าตัดตา Phaco Set  
11 มีนาคม 2559
377
1294
ประกาศราคากลางชุด Cassette สำหรับผ่าตัดต้อกระจก  
4 มีนาคม 2559
311
1291
ประกาศราคากลางถุงมือผ่าตัดปราศจากเชื้อ (Sterile surgical gloves)  
4 มีนาคม 2559
543
1289
ประกาศราคากลางออกซิเจนเหลว 32,843.21 ลูกบาศก์เมตร  
4 มีนาคม 2559
346
1288
ประกาศราคากลางฉากตะกั่วกันรังสีและเสื้อตะกั่วกันรังสี จำนวน 2 รายการ  
4 มีนาคม 2559
1403
1268
ประกาศราคากลางออกซิเจนเหลว   
24 กุมภาพันธ์ 2559
315
1267
ประกาศราคากลางชุดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง (Locking Plate)  
24 กุมภาพันธ์ 2559
432
1263
ประกาศราคากลางชุดตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 42,000 Test  
23 กุมภาพันธ์ 2559
383
1254
ประกาศราคากลางแผ่นทดสอบระดับน้ำตาลในเลือด (Blood Glucose Strip)  
18 กุมภาพันธ์ 2559
388
1242
ประกาศราคากลางชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ  
16 กุมภาพันธ์ 2559
666
1241
ประกาศราคากลางสายสวนหลอดเลือดดำคอและขา  
26 ตุลาคม 2558
366
1240
ประกาศราคากลางเลนส์แก้วตาเทียมสีเหลืองชนิดนิ่มพับได้แบบ Aspheric  
19 พฤศจิกายน 2558
405
1239
ประกาศราคากลางเทปผ้านุ่มปิดแผล จำนวน 3 รายการ  
14 สิงหาคม 2558
372
1235
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา คือ เข็มฉีดยาพลาสติก 7 ขนาด  
15 กุมภาพันธ์ 2559
968
1230
ประกาศราคากลางชุดสายอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจชนิดซิลิโคน   
12 กุมภาพันธ์ 2559
359
1186
ประกาศราคากลางการจัดซื้อก๊าซทางการแพทย์ ออกซิเจนเหลว  
5 กุมภาพันธ์ 2559
541
1185
ประกาศราคากลางการจัดซื้อชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องฯ  
5 กุมภาพันธ์ 2559
366
1184
ประกาศราคากลางด้ามสลายต้อกระจก (Phaco. Handpiece)   
5 กุมภาพันธ์ 2559
398
1175
ราคากลางเครื่องช่วยเดินแบบ 4 ขาและไม้ค้ำยัน จำนวน 2 รายการ  
7 กันยายน 2558
594
1167
ราคากลางสายสวนหลอดเลือดดำคอและขา จำนวน 2 รายการ  
1 กุมภาพันธ์ 2559
369
1157
ราคากลางเครื่องช่วยฟัง 15 รายการ  
14 มกราคม 2559
381
1155
ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ ID Liss Combs  
18 มกราคม 2559
344
1109
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุก๊าซทางการแพทย์ ออกซิเจนเหลว  
8 มกราคม 2559
760
1099
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ แผ่นทดสอบเคมีสำหรับเครื่องนึ่งไอน้ำ  
25 ธันวาคม 2558
356
1098
ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Demalon/Nylon 3/0 75 cm. 24 mm.  
25 ธันวาคม 2558
346
1097
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยาล้างไต Haemo A,B  
25 ธันวาคม 2558
872
1096
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมสีเหลืองฯ  
25 ธันวาคม 2558
404
1095
ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องฯ  
25 ธันวาคม 2558
425
1094
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดตรวจน้ำตาลในเลือด   
25 ธันวาคม 2558
564
1093
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ แผ่นทดสอบเคมีสำหรับเครื่องอบแก๊ส  
25 ธันวาคม 2558
559
1092
ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Demalon/Nylon 4/0 75 cm. 19 mm.  
25 ธันวาคม 2558
434