ประกาศราคากลาง

ที่ หัวข้อ วันที่ ผู้เข้าชม
3340
ประกาศราคากลางสายสวนระบายน้ำปัสสาวะ (Double J Stent) 6 Fr.  
16 สิงหาคม 2560
52
3337
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยฟัง จำนวน 6 รายการ  
16 สิงหาคม 2560
48
3336
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยฟัง จำนวน 5 รายการ  
15 สิงหาคม 2560
38
3322
ประกาศราคากลางเครื่องมือผ่าตัดด้านศัลยกรรมประสาท จำนวน 15 รายการ  
16 สิงหาคม 2560
46
3321
ประกาศราคากลางชุดสายนำเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  
16 สิงหาคม 2560
49
3320
ประกาศราคากลาง T-way พลาสติก  
16 สิงหาคม 2560
21
3319
ประกาศราคากลางแผ่นทดสอบเคมีสำหรับเครื่องนึ่งไอน้ำ (Comply Steam 1250)  
16 สิงหาคม 2560
22
3318
ประกาศราคากลางน้ำยาล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ชนิดผสมเอนไซม์  
16 สิงหาคม 2560
15
3279
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยฟัง จำนวน 5 รายการ  
17 สิงหาคม 2560
19
3251
ประกาศราคากลางเครื่องวัดความดันลูกตาแบบปากกา (Tonopen)  
8 สิงหาคม 2560
24
3238
ประกาศราคากลางชุดส่องตรวจและผ่าตัดนิ่วในท่อไต (Uretero-Renoscopes)  
8 สิงหาคม 2560
21
3235
ประกาศราคากลาง Endotracheal Tube  
15 สิงหาคม 2560
26
3234
ประกาศราคากลางชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายฯ  
15 สิงหาคม 2560
31
3233
ประกาศราคากลางชุดตรวจน้ำตาลในเลือด  
15 สิงหาคม 2560
26
3232
ประกาศราคากลางน้ำยาแช่เครื่องมือ OPA ขนาด 5 ลิตร  
15 สิงหาคม 2560
17
3231
ประกาศราคากลางถุง Suction dispose ขนาด 1,500 ซีซี  
15 สิงหาคม 2560
17
3230
ประกาศราคากลางชุดให้น้ำเกลือสำหรับผู้ใหญ่  
8 สิงหาคม 2560
16
3216
ประกาศราคากลางชุด Cassette สำหรับผ่าตัดต้อกระจก  
8 สิงหาคม 2560
27
3215
ประกาศราคากลางถุงมือยางปราศจากเชื้อชนิด Single Use No.S  
8 สิงหาคม 2560
29
3214
ประกาศราคากลางถุงบรรจุโลหิตชนิด 2 ถุง ขนาด 450 ml.  
8 สิงหาคม 2560
28
3210
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยฟัง จำนวน 6 รายการ  
27 กรกฎาคม 2560
27
3170
ประกาศราคากลางชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายฯ  
25 กรกฎาคม 2560
26
3169
ประกาศราคากลางสารหนืดสำหรับผ่าตัดต้อกระจก (PE-HU-LURON)  
25 กรกฎาคม 2560
24
3143
ประกาศราคากลางชุดตรวจน้ำตาลในเลือด  
18 กรกฎาคม 2560
47
3125
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยฟัง จำนวน 6 รายการ  
7 กรกฎาคม 2560
37
3124
ประกาศราคากลางชุดทดสอบสำเร็จรูปทางชีวภาพสำหรับระบบนึ่งไอน้ำ 1 ชั่วโมง  
13 กรกฎาคม 2560
42
3083
ประกาศราคากลางกระดาษ Crepe Green ขนาด 60 x 60 cm.  
4 กรกฎาคม 2560
53
3082
ประกาศราคากลางถุงมือยางปราศจากเชื้อชนิด Single Use No.S  
4 กรกฎาคม 2560
58
3071
ประกาศราคากลางคลิปหนีบเส้นเลือดถุงน้ำดี  
3 กรกฎาคม 2560
44
3070
ประกาศราคากลางน้ำยาแช่เครื่องมือ OPA ขนาด 5 ลิตร  
3 กรกฎาคม 2560
41
3039
ประกาศราคากลางแผ่นเช็ดทำความสะอาดเปลือกตา (อ๊อกคิวซอฟท์)  
23 มิถุนายน 2560
49
3038
ประกาศราคากลางขวดพลาสติกใส่ยา (ฝาสีน้ำเงิน) ขนาด 240 ml.  
22 มิถุนายน 2560
29
3017
ประกาศราคากลาง Endotracheal Tube   
23 มิถุนายน 2560
37
3016
ประกาศราคากลางเครื่องมือตัดและต่อลำไส้แบบวงกลม จำนวน 2 รายการ  
23 มิถุนายน 2560
34
3013
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ Anti-HIV,CEA  
19 มิถุนายน 2560
37
3012
ประกาศราคากลางถุงบรรจุโลหิตชนิด 4 ถุง ขนาด 450 ml.  
22 มิถุนายน 2560
35
3011
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบแบบซิลิโคนสำหรับผู้ใหญ่ (Ambu bag)  
22 มิถุนายน 2560
39
2998
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ   
15 พฤษภาคม 2560
41
2997
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ Anti-HCV,CA125  
15 พฤษภาคม 2560
39
2996
ประกาศราคากลางชุด Cassette สำหรับผ่าตัดต้อกระจก  
13 มิถุนายน 2560
33
2994
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ CK,Magnesium,Uric Acid  
15 มิถุนายน 2560
65
2993
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ TSH,PSA  
15 มิถุนายน 2560
63
2963
ประกาศราคากลางชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายฯ  
15 มิถุนายน 2560
43
2962
ประกาศราคากลาง CVC SET 3 - LUMEN  
15 มิถุนายน 2560
36
2955
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ   
8 มิถุนายน 2560
52
2950
ประกาศราคากลางแผ่นทดสอบเคมีสำหรับเครื่องอบแก๊ส (Comply EO)  
9 มิถุนายน 2560
56
2944
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ Calcium,Creatinine,Total protein  
1 พฤษภาคม 2560
68
2943
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ Anti-HIV  
3 พฤษภาคม 2560
71
2942
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ HIV Viral Loda   
18 เมษายน 2560
70
2941
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ TSH, HBE-Ag,Anti-HIV  
2 พฤษภาคม 2560
48
2940
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ Ferritin ,Anti-HBs, HBs-Ag  
25 เมษายน 2560
44
2939
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ HDL,Direct LDL  
21 เมษายน 2560
43
2938
ประกาศราคากลาง ชุดน้ำยาตรวจ CD4  
18 เมษายน 2560
41
2918
ประกาศราคากลางชุดเลนส์ผ่าตัดวุ้นน้ำตา Vitrectomy  
6 มิถุนายน 2560
46
2901
ประกาศราคากลางชุดตรวจ HIV Viral Load   
30 พฤษภาคม 2560
62
2900
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนน 1 รายการ  
2 มิถุนายน 2560
46
2899
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ  
30 พฤษภาคม 2560
64
2898
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ  
30 พฤษภาคม 2560
55
2896
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยฟัง จำนวน 5 รายการ   
7 มิถุนายน 2560
48
2888
ประกาศราคากลางชุดทดสอบสำเร็จรูปทางชีวภาพสำหรับระบบนึ่งไอน้ำ 1 ชั่วโมง  
26 พฤษภาคม 2560
49
2875
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยฟัง จำนวน 5 รายการ 285,220.- บาท  
25 พฤษภาคม 2560
63
2865
ประกาศราคากลาง HARD COLLAR ผู้ใหญ่  
30 พฤษภาคม 2560
53
2864
ประกาศราคากลางเลนส์แก้วตาเทียมสีเหลืองชนิดนิ่มพับได้แบบ Aspheric  
30 พฤษภาคม 2560
47
2863
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ HBV Viral load  
26 พฤษภาคม 2560
55
2861
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ PTH,Ferritin  
24 พฤษภาคม 2560
48
2848
ประกาศราคากลางถุงบรรจุโลหิตชนิด 2 ถุง ขนาด 450 ml.  
24 พฤษภาคม 2560
63
2846
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 26 รายการ  
21 มีนาคม 2560
46
2845
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 18 รายการ  
3 เมษายน 2560
49
2841
ประกาศราคากลางชุดสายเครื่องช่วยหายใจสำหรับเครื่องช่วยหายใจ Bennet  
17 พฤษภาคม 2560
63
2840
ประกาศราคากลางอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการย่อยและดูดซึม  
18 พฤษภาคม 2560
51
2798
ประกาศราคากลางเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบมีสารกรองแสงสีฟ้า  
11 พฤษภาคม 2560
43
2797
ประกาศราคากลางชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายฯ  
11 พฤษภาคม 2560
54
2796
ประกาศราคากลางน้ำยาแช่เครื่องมือ OPA ขนาด 5 ลิตร  
11 พฤษภาคม 2560
46
2786
ประกาศราคากลางชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง (Laminectomy Set)  
8 พฤษภาคม 2560
52
2735
ประกาศราคากลางอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน  
24 เมษายน 2560
74
2733
ประกาศราคากลางชุดตรวจน้ำตาลในเลือด  
24 เมษายน 2560
78
2722
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยฟัง จำนวน 3 รายการ 211,900.- บาท  
21 เมษายน 2560
66
2720
ประกาศราคากลางเครื่องมือตัดและต่อลำไส้และเครื่องมือปากคีบ จำนวน 4 รายการ  
20 เมษายน 2560
65
2707
ประกาศราคากลางเลนส์แก้วตาเทียมสีเหลืองชนิดนิ่มพับได้แบบ Aspheric  
10 เมษายน 2560
74
2681
ประกาศราคากลางสารหนืดสำหรับผ่าตัดต้อกระจก (PE-HU-LURON)  
5 เมษายน 2560
58
2680
ประกาศราคากลางคลิปหนีบเส้นเลือดถุงน้ำดี  
5 เมษายน 2560
65
2678
ประกาศราคากลางเลนส์แก้วตาเทียมสีเหลืองชนิดนิ่มพับได้แบบ Aspheric  
25 เมษายน 2560
49
2666
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบแบบซิลิโคนสำหรับผู้ใหญ่ (Ambu bag)  
3 เมษายน 2560
103
2649
ประกาศราคากลางชุดสายเครื่องช่วยหายใจสำหรับเครื่องช่วยหายใจ Event , Bennet  
29 มีนาคม 2560
51
2638
ประกาศราคากลาง Endotracheal Tube 2 รายการ  
28 มีนาคม 2560
80
2624
ประกาศราคากลางชุดขวด Suction พร้อมหัวชนิด Reuse  
22 มีนาคม 2560
74
2610
ประกาศราคากลางด้ามบรรจุลวดเย็บลำไส้กระเพาะอาหารยาว 80 มม.  
21 มีนาคม 2560
76
2609
ประกาศราคากลาง Pericardiocentesis  
21 มีนาคม 2560
53
2608
ประกาศราคากลาง Top Dressing ขนาด 6 x 9 นิ้ว  
20 มีนาคม 2560
69
2607
ประกาศราคากลางคลิปหนีบเส้นเลือด ขนาด 5 มม.  
21 มีนาคม 2560
56
2591
ประกาศราคากลางชุดตรวจน้ำตาลในเลือด  
14 มีนาคม 2560
65
2590
ประกาศราคากลางถุงบรรจุโลหิตชนิด 4 ถุง ขนาด 450 ml.  
14 มีนาคม 2560
74
2586
ราคากลางอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน  
13 มีนาคม 2560
67
2573
ประกาศราคากลางอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคทั่วไป  
13 มีนาคม 2560
58
2569
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยฟัง จำนวน 2 รายการ 203,450.- บาท  
13 มีนาคม 2560
65
2556
ประกาศราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ  
7 มีนาคม 2560
61
2543
ประกาศราคากลาง ถุงเจาะเก็บโลหิตชนิดมีชุดกรองเม็ดเลือดขาว  
1 มีนาคม 2560
66
2542
ประกาศราคากลาง อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคทั่วไป  
1 มีนาคม 2560
79
2529
ประกาศราคากลาง Stone basket 1 mm. 4 wire  
3 มีนาคม 2560
80
2484
ประกาศราคากลาง CVC SET 3 - LUMEN  
22 กุมภาพันธ์ 2560
77
2483
ประกาศราคากลางสารหนืดสำหรับผ่าตัดต้อกระจก (PE-HU-LURON)  
22 กุมภาพันธ์ 2560
82
2452
ประกาศราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ  
15 กุมภาพันธ์ 2560
90
2451
ประกาศราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ  
14 กุมภาพันธ์ 2560
89
2443
ประกาศราคากลางถุง Suction dispose ขนาด 1,500 ซีซี  
15 กุมภาพันธ์ 2560
74
2441
ประกาศราคากลาง HARD COLLAR ผู้ใหญ่   
15 กุมภาพันธ์ 2560
94
2436
ประกาศราคากลาง ชุดทดสอบ iFOBT  
9 กุมภาพันธ์ 2560
62
2434
ประกาศราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ 7 รายการ  
8 กุมภาพันธ์ 2560
75
2433
ประกาศราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ  
7 กุมภาพันธ์ 2560
84
2426
ประกาศราคากลางขวดพลาสติกใสสีเขียว ขนาด 500 มิลลิลิตร (ชนิดหัวปั๊มสีดำ)  
6 กุมภาพันธ์ 2560
72
2417
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยฟัง จำนวน 3 รายการ 203,500.- บาท  
3 กุมภาพันธ์ 2560
89
2416
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยฟัง จำนวน 3 รายการ 301,080.- บาท  
31 มกราคม 2560
72
2411
ประกาศราคากลางถุงบรรจุโลหิตชนิด 2 ถุง ขนาด 450 ml.  
1 กุมภาพันธ์ 2560
86
2402
ประกาศราคากลางถุงบรรจุโลหิตชนิด 4 ถุง ขนาด 450 ซีซี  
31 มกราคม 2560
67
2401
ประกาศราคากลางน้ำยาแช่เครื่องมือ OPA ขนาด 5 ลิตร  
25 มกราคม 2560
85
2397
ประกาศราคากลางอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน  
25 มกราคม 2560
72
2396
ประกาศราคากลางชุดเครื่องมือผ่าตัดตา จำนวน 3 รายการ  
30 มกราคม 2560
88
2389
ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ  
24 มกราคม 2560
80
2388
ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ Anti-HIV  
24 มกราคม 2560
75
2380
ประกาศราคากลางด้ามบรรจุลวดเย็บลำไส้กระเพาะอาหาร จำนวน 2 รายการ  
24 มกราคม 2560
65
2357
ประกาศราคากลางเครื่องมือตัดและเย็บลำไส้ จำนวน 5 รายการ  
19 มกราคม 2560
76
2350
ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ  
12 มกราคม 2560
90
2349
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยฟัง จำนวน 3 รายการ  
16 มกราคม 2560
77
2339
ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ  
11 มกราคม 2560
82
2338
ราคากลางชุดนำ้ยาตรวจ CD4  
11 มกราคม 2560
66
2337
ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 6 รายการ  
11 มกราคม 2560
77
2331
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ  
9 มกราคม 2560
68
2303
ประกาศราคากลางอุปกรณ์กรองเชื้อแบคทีเรียและไวรัสสำหรับต่อกับท่อช่วยหายใจฯ  
15 ธันวาคม 2559
73
2302
ประกาศราคากลางตัวกรองเลือด จำนวน 4 รายการ  
15 ธันวาคม 2559
81
2301
ประกาศราคากลางน้ำยาล้างไต Haemo - A และ Haemo - B จำนวน 2 รายการ  
29 ธันวาคม 2559
122
2295
ราคากลางสารหนืดสำหรับการผ่าตัดต้อกระจก (Viscoelastic Solution)  
22 ธันวาคม 2559
93
2275
ราคากลาง ชุดตรวจ HIV Viral load  
21 ธันวาคม 2559
94
2267
ราคากลางน้ำยาตรวจ CD4  
16 ธันวาคม 2559
110
2266
ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ  
16 ธันวาคม 2559
91
2265
ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ  
16 ธันวาคม 2559
92
2260
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 6 รายการ  
8 ธันวาคม 2559
95
2258
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ  
9 ธันวาคม 2559
130
2257
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ  
13 ธันวาคม 2559
112
2183
ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 8 รายการ  
21 พฤศจิกายน 2559
236
2097
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ 9 รายการ  
1 พฤศจิกายน 2559
216
2053
ประกาศราคากลางวัสดุการแพทย์ คือ สำลีก้อนชุบแอลกอฮอล์ จำนวน 1 รายการ  
18 ตุลาคม 2559
210
2052
ประกาศราคากลางน้ำยาล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ชนิดผสมเอนไซม์   
18 ตุลาคม 2559
249
2037
ประกาศราคากลาง น้ำยาตรวจ CBC จำนวน 170,000 Test  
19 กันยายน 2559
206
2034
ประกาศราคากลาง ถุงมือตรวจโรคชนิดมีแป้ง 4 รายการ   
5 ตุลาคม 2559
247
2018
ประกาศราคากลางวัสดุการแพทย์ คือ ชุดล้างไตปลอดเชื้อ จำนวน 1 รายการ  
5 ตุลาคม 2559
168
2007
ประกาศสเปคและราคากลางวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการ  
5 ตุลาคม 2559
190
1856
ประกาศ การขอยกเลิกประกาศสอบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ  
4 สิงหาคม 2559
179
1855
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เลนส์แก้วตาเทียม)  
16 สิงหาคม 2559
173
1854
ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 1 รายการ (Nylon 10/0)  
16 สิงหาคม 2559
180
1853
ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 1 รายการ (Nylon 3/0 เข็ม 24-26 mm.)  
17 สิงหาคม 2559
202
1852
ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 1 รายการ (Nylon 4/0 เข็ม 19 mm.)   
17 สิงหาคม 2559
194
1845
ประกาศราคากลาง ขวด Hemoculture  
16 สิงหาคม 2559
156
1835
ประกาศราคากลาง Blood gas  
16 สิงหาคม 2559
191
1820
ประกาศราคากลาง แถบตรวจสารเคมีในปัสสาวะ (Urine Strip 11 แถบ)  
10 สิงหาคม 2559
196
1819
ประกาศราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ  
10 สิงหาคม 2559
182
1741
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ 3 รายการ คือ กระดาษห่อเครื่องมือแพทย์  
21 กรกฎาคม 2559
319
1718
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 4 รายการ  
21 กรกฎาคม 2559
249
1716
ราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ Blood gas  
12 กรกฎาคม 2559
181
1707
ประกาศราคากลางออกซิเจนเหลว จำนวน 27,739.47 ลูกบาศก์เมตร  
14 กรกฎาคม 2559
181
1706
ประกาศราคากลาง Comply Steam 1250 , Comply อบแก๊ส EO 1251 จำนวน 2 รายการ  
15 กรกฎาคม 2559
180
1594
ประกาศราคากลางแผ่น Image plate ขนาด 14 x 17 นิ้ว จำนวน 10 แผ่น  
6 มิถุนายน 2559
167
1593
ประกาศราคากลางออกซิเจนเหลว จำนวน 19,884.85 ลูกบาศก์เมตร  
6 มิถุนายน 2559
186
1555
ประกาศราคากลางออกซิเจนเหลว จำนวน 26,688.71 ลูกบากศ์เมตร  
27 พฤษภาคม 2559
203
1532
ประกาศราคากลางออกซิเจนเหลว 33,101.47 ลูกบาศก์เมตร  
18 พฤษภาคม 2559
209
1528
ประกาศสเปคและราคากลางชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องทางศัลยกรรมกระดูก   
17 พฤษภาคม 2559
198
1527
ประกาศราคากลาง ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ (Set IV)   
17 พฤษภาคม 2559
387
1522
ราคากลางก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ ออกซิเจนเหลว  
19 เมษายน 2559
213
1513
ประกาศราคากลาง Comply Steam 1250 , Comply อบแก๊ส EO 1251 จำนวน 2 รายการ  
11 พฤษภาคม 2559
226
1512
ประกาศราคากลางออกซิเจนเหลว 35,175.23 ลูกบาศก์เมตร  
11 พฤษภาคม 2559
193
1449
ประกาศสเปคและราคากลางชุดเครื่องมือผ่าตัด Cannulated Screw จำนวน 1 ชุด  
22 เมษายน 2559
235
1446
ประกาศราคากลาง ไหมละลายชนิดสังเคราะห์ เบอร์ 1 เข็ม 40  
7 เมษายน 2559
208
1417
ประกาศราคากลาง ไหมเย็บแผลชนิดไม่ละลาย 2 รายการ  
5 เมษายน 2559
385
1416
ประกาศราคากลาง SILK เบอร์ 2 และเบอร์ 3  
5 เมษายน 2559
182
1372
ประกาศราคากลางออกซิเจนเหลว 30,724.72 ลูกบาศก์เมตร  
30 มีนาคม 2559
209
1371
ประกาศราคากลางออกซิเจนเหลว 26,626.19 ลูกบาศก์เมตร  
15 มีนาคม 2559
203
1349
ประกาศราคากลางชุดเข็มพร้อมสายแทงเส้นเลือดดำฯ และ ชุดสายนำเลือดฯ  
22 มีนาคม 2559
237
1323
ประกาศราคากลาง ถุงมือยางปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว   
14 มีนาคม 2559
367
1307
ประกาศราคากลางชุดผ่าตัดตามาตรฐาน จำนวน 2 ชุด  
15 มีนาคม 2559
233
1302
ประกาศราคากลางชุดผ่าตัดตา Phaco Set  
11 มีนาคม 2559
229
1294
ประกาศราคากลางชุด Cassette สำหรับผ่าตัดต้อกระจก  
4 มีนาคม 2559
176
1291
ประกาศราคากลางถุงมือผ่าตัดปราศจากเชื้อ (Sterile surgical gloves)  
4 มีนาคม 2559
308
1289
ประกาศราคากลางออกซิเจนเหลว 32,843.21 ลูกบาศก์เมตร  
4 มีนาคม 2559
198
1288
ประกาศราคากลางฉากตะกั่วกันรังสีและเสื้อตะกั่วกันรังสี จำนวน 2 รายการ  
4 มีนาคม 2559
633
1268
ประกาศราคากลางออกซิเจนเหลว   
24 กุมภาพันธ์ 2559
169
1267
ประกาศราคากลางชุดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง (Locking Plate)  
24 กุมภาพันธ์ 2559
217
1263
ประกาศราคากลางชุดตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 42,000 Test  
23 กุมภาพันธ์ 2559
227
1254
ประกาศราคากลางแผ่นทดสอบระดับน้ำตาลในเลือด (Blood Glucose Strip)  
18 กุมภาพันธ์ 2559
209
1242
ประกาศราคากลางชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ  
16 กุมภาพันธ์ 2559
289
1241
ประกาศราคากลางสายสวนหลอดเลือดดำคอและขา  
26 ตุลาคม 2558
197
1240
ประกาศราคากลางเลนส์แก้วตาเทียมสีเหลืองชนิดนิ่มพับได้แบบ Aspheric  
19 พฤศจิกายน 2558
218
1239
ประกาศราคากลางเทปผ้านุ่มปิดแผล จำนวน 3 รายการ  
14 สิงหาคม 2558
213
1235
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา คือ เข็มฉีดยาพลาสติก 7 ขนาด  
15 กุมภาพันธ์ 2559
562
1230
ประกาศราคากลางชุดสายอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจชนิดซิลิโคน   
12 กุมภาพันธ์ 2559
217
1186
ประกาศราคากลางการจัดซื้อก๊าซทางการแพทย์ ออกซิเจนเหลว  
5 กุมภาพันธ์ 2559
282
1185
ประกาศราคากลางการจัดซื้อชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องฯ  
5 กุมภาพันธ์ 2559
217
1184
ประกาศราคากลางด้ามสลายต้อกระจก (Phaco. Handpiece)   
5 กุมภาพันธ์ 2559
246
1175
ราคากลางเครื่องช่วยเดินแบบ 4 ขาและไม้ค้ำยัน จำนวน 2 รายการ  
7 กันยายน 2558
268
1167
ราคากลางสายสวนหลอดเลือดดำคอและขา จำนวน 2 รายการ  
1 กุมภาพันธ์ 2559
219
1157
ราคากลางเครื่องช่วยฟัง 15 รายการ  
14 มกราคม 2559
223
1155
ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ ID Liss Combs  
18 มกราคม 2559
205
1109
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุก๊าซทางการแพทย์ ออกซิเจนเหลว  
8 มกราคม 2559
383
1099
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ แผ่นทดสอบเคมีสำหรับเครื่องนึ่งไอน้ำ  
25 ธันวาคม 2558
204
1098
ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Demalon/Nylon 3/0 75 cm. 24 mm.  
25 ธันวาคม 2558
203
1097
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยาล้างไต Haemo A,B  
25 ธันวาคม 2558
432
1096
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมสีเหลืองฯ  
25 ธันวาคม 2558
235
1095
ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องฯ  
25 ธันวาคม 2558
252
1094
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดตรวจน้ำตาลในเลือด   
25 ธันวาคม 2558
260
1093
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ แผ่นทดสอบเคมีสำหรับเครื่องอบแก๊ส  
25 ธันวาคม 2558
302
1092
ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Demalon/Nylon 4/0 75 cm. 19 mm.  
25 ธันวาคม 2558
232