หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงพยาบาล

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
ห้องโปรแกรมเมอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 2096
ห้องช่างคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 2095
ศูนย์ข้อมูล 2094
ห้องโสตเวชนิทัศน์ 7133
ศัลยกรรม 1 2001
ศัลยกรรม 2 2002
ศัลยกรรม 3 2003
ศัลยกรรม 4 2004
ทารกแรกเกิด เด็ก 1 2058
ศูนย์เครื่องมือแพทย์ 2067
ห้องประชุมนรีเวช 2045
คลังพัสดุ อาคารพัสดุชั้น 3 2074
ICU ศัลยกรรม 2026
ศูนย์วัยเตาะแตะ 2104
แผนกกายอุปกรณ์ 2082
ห้องประชุมเด็กบน 2061
สวัสดิการ สังคมสงเคราะห์ 2070
สำนักงานประกันสุขภาพ 2023
สำนักงานประกันสุขภาพ 2024
งาน IC งานติดเชื้อ 2075
ห้องประชุม ICU MED 2077
อาคารเภสัชชั้น 2 คลังยา 2047
ห้องตรวจวัณโรค ตึกอำนวยการเก่า 2083
โรงซักฟอก และ ตัดเย็บ 2053
อาคารเภสัชชั้น 3 ธุรการเภสัชกรรม 2048
DRG ข้อมูลรหัสโรค 2025
ศูนย์เปลกลาง ทางเข้า 2088
ห้องยาศัลยกรรม 2006
ห้องยา IPD 2043
หัวหน้า OR 2039
ห้องผ่าตัด 2040
วิสัญญี 2038
หัวหน้างาน วิสัญญี 2037
ห้องล้างไตทางช่องท้อง มหาวิโร 2 2073
ห้องผ่าตัด 2041
ป้อมยาม AE 2092
งานยานพาหนะ 2093
งานจ่ายกลาง 2068
งานซ่อมบำรุง 2064
เด็กบน เด็ก 3 หอผู้ป่วยเด็กเล็ก 2060
เด็กล่าง เด็ก 2 หอผู้ป่วยเด็กโต 2059
หอผู้ป่วย ENT หู คอ จมูก ตา ตึกตา 2086
หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด NICU 2027
เจ้าหน้าที่เภสัท ชั้น 3 ห้อง 302 2050
คลังย่อย 2046
จุดรับบริจาคเลือด รับบริจาคโลหิต Lab ชั้น 1 2030
ห้องสมุด 2090
ธนาคารเลือด Lab ชั้น2 2031
ห้องคลอด 2056
สูติกรรม 3 ห้องหลังคลอดผิดปกติ 2055
สูติกรรม 2 ห้องหลังคลอดปกติ 2054
ตึกนรีเวชกรรม 2044
บำบัดน้ำเสีย 2084
ศูนย์แพทย์ศึกษา 2091
ช่างไฟฟ้า 2063
ศูนย์วิศวะกรรมเครื่องแพทย์ ซ่อมเครื่องมือแทย์ อาคารพัสดุชั้น 1 2066
หัวหน้าเภสัช 2051
อายุรกรรม 4 MED 4 2009
เซมิ ศัลย์ ICU Neuro 2029
ICU อายุรกรรม ICU MED 2028
อายุรกรรม 3 MED 3 2012
เบญจสิริ 5 2022
ไตเทียม 2072
CCU หัวใจและหลอดเลือด 2071
หัวหน้างานซ่อมบำรุง 2062
บ้านพักรองฯ ฝ่ายบริหาร 2097
ศูนย์สะอาด 2087
ตึกแม่ปลั่ง หอผู้ป่วยจิตเวช 2085
กายภาพบำบัด ตึกกายภาพบำบัด 2081
เบญจสิริ 4 2021
อายุรกรรม 2 MED 2 2011
เซมิ อายุรกรรม 2007
ตรวจคลื่นหัวใจ EKG 2076
อายุรกรรม 1 MED 1 2013
ตึกศัลยกรรมกระดูก 2008
ตึก Lab ชั้น 3 2033
ตึก Lab ชั้น 3 263
ช่างแอร์ งานซ่อมบำรุง 2065
มหาวิโร 1 2014
มหาวิโร 2 2015
หัวหน้าห้องคลอด 2057
มหาวิโร 3 2016
มหาวิโร 4 2017
โภชนาการ 2078
แพทย์แผนไทย 2079
แบคทีเรีย จุลชีวฯ Lab ชั้น 4 2035
เบญจสิริ 1 2018
ห้องเก็บศพ 2089
เบญจสิริ 3 2020
LAB ตรวจชิ้นเนื้อ 2034
อายุรกรรม 4 MED 4 2010
ห้องตรวจจิตเวช 7100
ศูนย์วิทยุ 7101
ห้องบัตร OPD 7102
ห้องอัลตร้าซาวด์ 7103
เก็บเงินชั้น 3 7105
OPD ผิวหนัง 7107
คลินิกเท้า 7109
คลินิกโรคตับ และ ท่อน้ำดี 7110
ห้องตรวจศัลยกรรมทั่วไป 7111
ห้องหัตถการ OPD 7112
กลุ่มการพยาบาล 7114
กลุ่มการพยาบาล 7115
ห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ 1 7116
ห้องฝากครรภ์ 7118
7119
คลินิกนมแม่ คลินิกวัยใส่ 7120
ห้องให้คำปรึกษา 7121
หัวหน้างานวิจัย 7122
หน้าห้องให้คำปรึกษา 7123
สำนักงานวิจัย 7124
ห้องเจาะเลือด 7125
คลินิกเบาหวาน 7126
คลินิกโรคข้อ 7127
ตรวจสอบภายใน 7128
ลงทะเบียนฟิมท์ X-Ray 7129
ห้องบัตรชั้น 2 7130
ห้องบัตร OPD ชั้น 2 พี่แม็ก 7131
ชมรมจริยธรรม กิจกรรมเชิงรุก 7134
เคมีบำบัด 7135
เจ้าหน้าที่ เคมีบำบัด 7136
คัดกรอง OPD Admit รับอยู่รักษา 7138
Refer รีเฟอร์ 7139
คัดกรอง AE 7140
ห้องพักแพทย์ AE 7143
ห้องพักแพทย์ชั้น1 7144
QCC 7145
วิชาการ 7146
สำนักงานอาชีวะเวชกรรม ชั้น 5 7147
สนย. สำนักนโยบายและแผน 7148
ห้องพักแพทย์ Ortho 7149
ห้องเวรตรวจการ 7150
หัวหน้า QCC (พี่สั้น) 7152
ห้องพักเจ้าหน้าที่เฝือก 7153
สุขศึกษา 7154
เวชกรรมสังคม 7155
นพ.ศิวพล 7156
อาชีวะอนามัย ตรวจสุขภาพ ชั้น 1 7157
ห้องเฝือก 7159
หน้าห้องใส่เฝือก 7160
ห้องใส่เฝือก 7161
ห้องตรวจศัลยกรรม 7162
ห้องยา AE 7163
ห้องยา AE 7164
ห้องเก็บเงินชั้น 1 7165
Refer รีเฟอร์ 7166
ศูนย์เยี่ยมบ้าน ศูนย์ดูแลรักษาต่อเนื่อง 7167
AE 7168
AE 7169
ห้องบัตร OPD 7170
ห้องบัตร OPD 7171
ศูนย์เปล AE 7173
Call center 7174
Call center 7175
ห้องบัตร AE 7176
หน้าห้องตรวจเต้านม 7178
ตรวจเต้านม 7179
ห้องตรวจทางเดินปัสสาวะ 7180
ประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 7181
ห้องยา ชั้น 2 7182
ห้องเก็บเงิน ชั้น 2 7184
ห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ 4 7185
ห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ 5 7186
ห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ 2 7187
ห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ 3 7188
คลินิกวัยทอง 7189
งานทะเบียนมะเร็ง 7190
ห้องตรวจนรีเวช 7191
ห้องยา ชั้น 3 7192
ห้องตรวจเด็ก 4 7193
คลินิกพิเศษเด็ก 7196
ศูนย์พึ่งได้ (OSCC) 7197
Refer รีเฟอร์บ่าย 7219
ห้องตรวจการได้ยิน 1 7403
ห้องตรวจตา 7 (นพ.ถาวร) 7404
จุดลงทะเบียนทันตกรรม 7419
พักเจ้าหน้าที่ ทันตกรรม 7420
OPD หู คอ จมูก 7422
พักแพทย์ทันตกรรม 7426
หัวหน้าทันตกรรม (หมอ ธีรนุช) 7427
เคาน์เตอร์จุดนัดตรวจตา 7428
เคาน์เตอร์จุดนัดตรวจตา 7429
ห้องตรวจตา 7 (นพ.พิรุณ) 7431
ห้องผู้อำนวยการ 7644
เลขาฯ ผู้อำนวยการ 7645
รองฝ่ายการพยาบาล 7646
เลขาฯ นพ.ศักดิ์ดา นพ.ณรงค์ 7647
ห้อง นพ.วันชัย 7649
ห้อง หัวหน้าอุบล(ธุรการ) 7652
ธุรการ 7653
พัสดุ (คุณนารี) 7654
หัวหน้าพัสดุ (คุณวินิจ) 7655
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ บุคลากร 7658
จนท.บุคลากร ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 7659
ห้องประชุมสหกรณ์ 7660
หัวหน้าการเงิน 7662
รอง.ผอ ฝ่ายบริหาร (โกวิน) 7663
การเงินชั้น6 7664
การเงินชั้น6 7665
ธุรการ (อ้อ) 7666
พัสดุ ชั้น 6 7667
พัสดุ ชั้น 6 7668
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ บุคลากร 7669
สหกรณ์ 7670
ธุรการ 7674
ธุรการ 7675
การเงินชั้น6 7678
พัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) 7679
เลขาฯ รองโกวิน 7680
คลินิกตรวจสุขภาพ 7194
ประชาสัมพันธ์ ชั้น3 7195
แพทย์แผนไทย ศูนย์แพทย์ 2 7800
ศูนย์บริการแพทย์ 2 กกต ฝังเข็ม 7801
เลขาฯ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ( นพ.วันชัย ) 7681
ห้องศูนย์ความรวมมือจุราภรณ์ 7500
refer ชั้น 3 7303
สำนักงาน ER ห้องพี่เรวดี 7151
สำนักงานผู้ป่วยนอก ชั้น3 ห้องหัวหน้า OPD 7117
X-Ray ชั้น 1 7177
เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 7141
ห้องอ่านฟิล์ม X-ray 7104
ห้องหัตถการเผือก 7113
คลินิกผู้สูงอายุ 2080
Lab ชั้น3 ห้องเคมี 2032
ด้านหน้า ปชส ชั้น2 7142
คลินิกระงับปวด 7183
ห้องพักแพทย์ อายุรกรรม 2 2098
ห้องตรวจมวลกระดูก 2113
หัวหน้าตึก Lab พยาธิวิทยา ธุรการ 2036
ห้องพักแพทย์ ตึกคลอด นพ.กิติโชค 2101
บ้านพัก นพ.สฤษฎ์ แฟลต C 2100
บ้านพัก นพ.ถาวร แฟลต A 2099
สังคมสงเคาะห์ กองทุนปันน้ำใจ 2069
ห้องควบคุม ห้องประชุมชั้น 7 7700
ห้องสโคป ส่องกล้อง ข้างตู้ ATM 2103
ห้องผ่าตัดเล็ก OR เล็ก 7198
ศัลยกรรมอุบัติเหตุ (ระเบียงศัลยกรรมชั้น 1 ) 3301
ห้อง Lab ชั้น 3 2112
ธุรการตึกศัลย์ 2005
เบญจสิริ 2 2019
ศูนย์บริการทางการแพทย์ 1 วัดเหนือ ห้าแยกสายน้ำผึ้ง 7803
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอด ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7433
บ้านพัก นพ.อภิชัย 2102
Lab ชั้น3 ลงทะเบียน 2107
อาคารพัสดุชั้น 2 2108
ศูนย์บริการทางการแพทย์ 1 วัดเหนือ ห้าแยกสายน้ำผึ้ง 7802
คลังยา ห้องยา IPD 2194
ชมรมจริยธรรม 2116
คลังพัสดุชั้น 2 2120
ห้องรับรอง VIP ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุราภรณ์ 7299
สำนักงานประกันสุขภาพ 2110
สำนักงานประกันสุขภาพ 2109
ห้องประชุม ม.4 2111
- 2114
- 2115
นรีเวช 2117
- 2118
อายุรกรรม 4/2 2119
MED3_2 2121
อายุรกรรม2 MED2_2 2122
Lab OR 2123
อายุรกรรม 4/3 AE 2195
ตรวจสุขภาพ 2193
ธุรการอายุรกรรม 2124
นายแพทย์พิรุณ 7643
ห้องสังเกตุการ AE 7137
DR observe สังเกตุการ AE 7269
งานบริหารความเสี่ยง 7501
ห้องประชุมอาคารเภสัท 2052
apple บบ-2
หน้าประตู้เข้าตึกศัลยกรรม 2106
ห้องยา IPD1 2042
CT MRI 2131
CT MRI 2132
MED VIP 4 2129
MED VIP 5 2130
ตึก LAB TB 2133
อณูชีวะโมเลกุล แลปชั้น5 2135
ห้องยาชั้น 3 ตึก OPD 7305
เวชระเบียนใน 2126
จุดทดสอบระบบโทรศัพท์ 2127
เจ้าหน้าที่เภสัท ชั้น 3 ห้อง 301 2049
สำนักงาน รปภ ป้อมยาม 2138
งานอาคารสถานที่ 2134
พัสดุ จัดซื้อ งานบ้านงานครัว 7661
ห้องตรวจผู้ป่วยนอกเวชกรรมฟื้นฟู 2139
งานกิจกรรมบำบัด 2140
QCC 7504
- 7503
- 7502