โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  
วันที่ 5 เมษายน 2560 นายแพทย์เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมพิธีรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และงานทอดผ้าป่าหมวกนิรภัยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดให้ทุกจังหวัดลดลงป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 อย่างเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560 เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดจำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บให้ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาให้เหลือน้อยที่สุด ภายใต้ คำขวัญ ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดทำโครงการผ้าป่าหมวกนิรภัย กองทุนหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยสาเกตุนคร เพื่อจัดหาหมวกนิรภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการส่งเสริมให้สวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆซึ่ง ซึ่งมีหน่วยงานและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินและบริจาคหมวกนิรภัยในครั้งนี้เป็นจำนวนมากทั้งนี้เป้าหมายจัดหาหมวกนิรภัยจำนวนทั้งสิ้น 100 ใบ โดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อลดความสูญเสียจากการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ยังได้มอบใบประกาศแก่หน่วยงานต่างๆที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และยังเป็นตัวแทนมอบหมวกนิรภัยให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดอีกด้วย