นายแพทย์เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ธนากร จิรชวาลา  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 2  คุณพนิดา สุทธิประภา รองผู้อำนวยการของ ฝ่ายการพยาบาล นำคณะพยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นำสิ่งอุปโภคบริโภค มอบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โรงพยาบาลโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดโดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะยุคย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภคที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้ รวมรวมและรับบริจาค นำมาบริจาค เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค  สบู่ แปรงสีฟัน รวมมูลค่า กว่า 50,000 บาท พร้อมนี้ยังได้มอบเงินบริจาค อีกจำนวน 34,892 บาท  โดยโรงพยาบาลโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ จำนวน 3 หมู่บ้าน รวม 103 ครัวเรือน