นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารบ้านพักผู้ป่วยมะเร็ง ณ ที่ทำการอาสาสมัครรักษาดินแดน(เดิม)ห่างจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ดทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 200 เมตร เพื่อรองรับประชาชนที่มารับการรักษาด้วยการฉายแสงที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยได้รับการมอบที่ดินจาก กรมธนารักษ์ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาต่อเนื่อง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีกำลังใจต่อสู้กับโรคร้ายต่อไป โดยได้รับบริจาคทุนทรัพย์เพื่อก่อสร้างอาคาร กลุ่มบริษัทไทยเพิ่มพูลร้อยเอ็ดจำกัด จำนวน 2,500,000 บาท ครอบครัว นายประวิทย์ อิฐรัตน์ จำนวน 1,000,000 บาท
นายแพทย์เกรียงไกร  โกวิทาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ติดต่อกลุ่มงานการเงิน โทร.0-4351-8200-5 ต่อ 7664 และ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร.0-4351- 8200- 5 ต่อ 7181