จังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  โดยจัดซื้อตู้อบสำหรับทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง ราคา 850.000 บาท


ไฟล์แนบ : ประกาศตู้อบสำหรับทารกแรกเกิด.pdf