จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเลนส์แก้วตาเทียมแบบใสชนิดนิ่มพับได้ แบบ Aspheric จำนวน ๗๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมแบบใส.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคเลนส์แก้วตาเทียมแบบใส.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางเลนส์แก้วตาเทียมแบบใสฯ.pdf