จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมสีเหลืองชนิดนิ่มพับได้ แบบ Aspheric จำนวน ๑,๘๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมสีเหลือง.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคเลนส์แก้วตาเทียมสีเหลือง.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางเลนส์แก้วตาเทียมสีเหลือง.pdf