จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ คือ ผ้าพันชนิดยืด ขนาด 3 นิ้ว,4 นิ้ว,6 นิ้ว จำนวน 3 รายการ โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาผ้าพันชนิดยืด.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคผ้าพันชนิดยืด.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางผ้าพันชนิดยืด.pdf