จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ คือ เทปผ้านุ่มปิดแผล ขนาด 15x10 ซม. ,10x10 ซม., 5x10 ซม. จำนวน 3 รายการ โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาซื้อเทปผ้านุ่มปิดแผล 3 รายการ.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคเทปผ้านุ่มปิดแผล.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางเทปผ้านุ่มปิดแผล.pdf