ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย(ผ้า เปื้อนมา/ติดเชื้อ)ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน 260,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคประกวดราคาจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารประกอบจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย.pdf