จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือ ยา ๐.% Sodium Chloride Injection ๑๐๐ ml จำนวนประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ถุง


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคา-0.9nss100ml.pdf