จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือ ยา ๐.% Sodium Chloride  ๑,๐๐๐ ml for irrigation จำนวนประมาณ ๖๐,๐๐๐ ถุง


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคา-0.9nss1000irrigate.pdf