จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือ ยา Ceftazidime 1 g for injection  จำนวนประมาณ  ๗๐,๐๐๐ vials


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคา ceftazidime1g.pdf