จังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะสอบราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำอาคารโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน 400 เครื่อง


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 400 เครื่อง.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารสอบราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ.pdf


ไฟล์แนบ : การกำหนดรายละเอียดและราคากลาง.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ.pdf