จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ คือ ID Liss Combs จำนวน 95,000 Test โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ


ไฟล์แนบ : สอบราคาซื้อ id liss combs.pdf


ไฟล์แนบ : สเปค id liss combs.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลาง id liss combs (1).pdf