จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องช่วยฟัง  15 รายการ ดดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเครื่่องช่วยฟัง.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคเครื่องช่วยฟัง (2).pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางเครื่องช่วยฟัง 15 รายการ (1).pdf