จังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะสอบราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟต์และบันไดเลือนแบบรายปี ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน 15 ตัว 


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารและบันไดเลื่อน.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารและบันไดเลื่อน.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารประกอบสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารและบันไดเลื่อน.pdf


ไฟล์แนบ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาและบันไดเลื่อน.pdf