จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1. สานสวนหลอดเลือดดำคอ จำนวน 600 set
2. สานสวนหลอดเลือดดำขา จำนวน 500 set
โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดดำคอและขา.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคสายสวนหลอดเลือดดำคอและขา-1.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางสายสวนหลอดเลือดดำคอและขา.pdf