จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน 250,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดตามไฟร์แนบ


ไฟล์แนบ : จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคจ้างกำจัดขยะ.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางจ้างกำจัดขยะ.pdf