นายแพทย์เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดินทางตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่ 7 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 พร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดห้องพิเศษ VIP ณ ตึกมหาวีโร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ซึ่งได้มีการปรับปรุงพัฒนา (Renovate) สำหรับบริการผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น