โรงพยาบาลร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะจัดจ้างซ่อมเครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมองและสมอง โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 1 เครื่อง


ไฟล์แนบ : ประกาศ.pdf


ไฟล์แนบ : สเปค.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้าย.pdf


ไฟล์แนบ : ตารางราคากลางจ้างซ่อมเครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง.pdf