ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด จะดำเนินการจ้างเหมาดูแลบภรุงรักษาลิฟต์โดยสารและบรรไดเลื่อน จำนวน 15 ตัว โดยวิธีสอบราคา


ไฟล์แนบ : ประกาศ.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคสอบราคาดูแลลิฟต์และบรรไดเลื่อน.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้าย.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางจ้างดูแลลิฟต์และบรรไดเลื่อน.pdf