จังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก จำนวน 1 เครื่อง จำนวนผู้ป่วยเฉลี่ยประมาณ 428 รายต่อปี โดยมีข้อกำหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี ต่อ 1 เครื่อง ในวงเงิน 600,000 บาท


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคเช่าเครื่องตรวจความหนาแน่นกระดูก.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางเช่าเครื่องตรวจความหนาแน่นกระดูก.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารประกอบ เช่าเครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก.pdf