ด้วยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะจัดจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าหลักและระบบไฟฟ้าสำรองห้อง Server Room โดยวิธีตกลงราคา


ไฟล์แนบ : ประกาศจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าหลักและระบบไฟฟ้าสำรองห้อง server.pdf


ไฟล์แนบ : รายละเอียดจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าหลักและไฟฟ้าสำรองห้อง server.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าหลักและไฟฟ้าสำรองห้อง server.pdf