ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ชุดถุงรับบริจาคเกล็ดโลหิตชนิด 3 ถุง (Triple dose)   จำนวน  400  ชุด


ไฟล์แนบ : ปรกวดราคาซื้อ ชุดถุงรับบริจาคเกล็ดเลือดชนิด 3 ถุง 400 ชุด.pdf