นายแพทย์เกรียงไกร โกวิทางกรู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นำคณะบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรม bike for dad ปั่นเพื่อพ่อ ตามเส้นทางสายมงคล รอบเมืองร้อยเอ็ด ยาว 29.101 กิโลเมตร