จังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะสอบราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือห้องผ่าตัดแบบรายปี ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน 22 รายการ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือห้องผ่าตัด.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือห้องผ่าตัด.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารประกอบจ้างเหมาดูแลรักษาเครื่องมือห้องผ่าตัด.pdf


ไฟล์แนบ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือห้องผ่าตัด.pdf