จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา คือ ชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวนประมาณ 60,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องฯ.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องฯ.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องฯ.pdf