ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาตรวจ TP จำนวน  22,000  test และ น้ำยาตรวจ APTT  จำนวน 15,000  test


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจ tp,aptt.pdf