จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ แผ่นทดสอบระดับน้ำตาลในเลือด (Blood Glucose Strip) จำนวน 270,400 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : สเปคแผ่นทดสอบระดับน้ำตาลในเลือด.pdf


ไฟล์แนบ : ประกวดราคาซื้อแผ่นทดสอบระดับน้ำตาลในเลือด.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางแผ่นทดสอบระดับน้ำตาลในเลือด.pdf