จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ คือ ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ (Sterile surgical gloves) จำนวนประมาณ 100,000 คู่ ด้วยวิธีสอบราคา โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ.pdf