จังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 5 รายการ ราคากลางของวัสดุเครื่องแต่งกาย ในการจัดซื้อครั้งนี้ เป็นเงิน 392,620.- บาท


ไฟล์แนบ : วัสดุเครื่องแต่งกาย.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคเครื่องแต่งกาย.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารประกอบจัดซื้อวัสดุผ้าเครื่องแต่งกาย.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางเครื่องแต่งกาย.pdf