จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ ชุด Cassette สำหรับผ่าตัดต้อกระจก จำนวนประมาณ 1,230 ชุด ด้วยวิธีสอบราคา โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาซื้อชุด cassette สำหรับผ่าตัดต้อกระจก.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคชุด cassette สำหรับผ่าตัดต้อกระจก.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางชุด cassette สำหรับผ่าตัดต้อกระจก.pdf