จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา คือ เข็มฉีดยาพลาสติก เบอร์ 18x1.5 นิ้ว,20x1.5 นิ้ว,22x1.5 นิ้ว,23x1.5 นิ้ว,24x1.5 นิ้ว,25x1.5 นิ้ว,27x1.5 นิ้ว จำนวนประมาณ 16,500 กล่อง  วงเงินประมาณ 794,475.- บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาซื้อเข็มฉีดยาพลาสติก 7 รายการ.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคเข็มฉีดยาพลาสติก.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางเข็มฉีดยาพลาสติก.pdf