จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 1 รายการ คือ ถุงมือยางปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว (Single - use sterile rubbers gloves)  เบอร์ S,M, และ L จำนวนประมาณ 398,400 คู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ประกวดราคาซื้อถุงมือยางปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคถุงมือยางปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางถุงมือยางปราศจากเชื้อชนิใช้ครั้งเดียว.pdf