จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์ดำเนินการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารและบันไดเลื่อนแบบรายปี จำนวน 15 เครื่อง ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยวิธีตกลงราคา


ไฟล์แนบ : ประกาศจัดจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อนแบบรายปี จำนวน 15 ตัว.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารและบันได้เลื่อน.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารประกอบ จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารและบันได้เลือน.pdf


ไฟล์แนบ : ตารางแสงดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารและบันได้เลื่อน.pdf


ไฟล์แนบ : ตารางแสงดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารและบันได้เลื่อน.pdf