ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ คือ
1. ชุดเข็มพร้อมสายเพื่อแทงเส้นเลือดดำสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 15,000 ชุด
2. ชุดสายนำเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 12,100 ชุด
ด้วยวิธีสอบราคา โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาซื้อเข็ม a.v และ blood line.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคเข็ม+blood line-1.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลาง เข็ม a.v และ blood line.pdf