จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือ ยา Sterile water for Injection ๑๐ ml  จำนวนประมาณ  ๔,0๐๐ x ๑๐๐ หลอด  โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ  ราคามาตรฐานในการจัดซื้อ ในการสอบราคาครั้งนี้คือ 409.81 บาท ต่อ ๑๐๐ หลอด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย


ไฟล์แนบ : sterile water for injection 10 ml.pdf