จังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะจ้างเหมาตรวจเลือดวิเคราะห์ภายนอก (Out Lap) ทางห้องปฏิบัติการ ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยวิธีสอบราคา ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน 200 ราย


ไฟล์แนบ : ประกาศจ้างเหมาตรวจเลือดวิเคราะห์ภายนอก (out lap) ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคงานจ้างเหมาตรวจเลือดวิเคราะห์ out lab ทางห้องปฏิบัติการ.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารประกอบจ้างเหมาตรวจเลือดวิเคราะห์ภายนอก (out lap) ทางห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล.pdf


ไฟล์แนบ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาตรวจเลือดวิเคราะห์ภายนอก out lab.pdf


ไฟล์แนบ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาตรวจเลือดวิเคราะห์ภายนอก out lab.pdf