ยา Bimatoprost 0.03% 3 ml eye drop จำนวนประมาณ 12,000 ขวด รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคา Bimatoprost ED