โรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้จัดทำแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2559 และดำเนินการเผยแพร่รายการ จำนวน และมูลค่ายาที่จัดซื้อในรายการที่มีมูลค่าการจัดซื้อเกิน 1 ล้านบาท ดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : แผนจัดซื้อยา 59-เกินล้านเผยแพร่.pdf