ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์คือ Foot Control BL 2309 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา


ไฟล์แนบ : ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์คือ foot control bl 2309 ใช้กับเครื่องสลายต้อกระจก.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์คือ foot control bl 2309 ใช้กับเครื่องสลายต้อกระจก.pdf


ไฟล์แนบ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์คือ foot control bl 2309 ใช้กับเครื่องสลายต้อกระจก.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารประกอบจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์คือ foot control bl 2309 ใช้กับเครื่องสลายต้อกระจก.pdf