โรพยาบาลร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเกิดบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ดหมู่ ด้วยการทำบุญเลี้ยงพระ
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557นายแพทย์เกียรงไกร  โฏวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเป็นประธานในกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระวันเกิดบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ดหมู่ 
ประจำเดือน มิถุนายน 2557 กิจกรรมเริ่มจากการประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ถวายภัตราหารเพล ถวายสังฆทาน และต่อด้วยกิจกรรมการเป่าเทียนวันเกิดโดยตัวแทนเจ้าของวันเกิดบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
โดยกิจกรรมดังกล่าวโรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้จัดเป็นประจำในทุกเดือน  เพื่อเสริมขวัญกำลังใจ สร้างความรักสามัคคี แก่บุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
อนึ่งยังเป็นการเสริมศิริมงคลแก่ชีวิตในการได้ทำบุญอีกด้วย