ประกาศประกวดราคาซื้อไหมละลายชนิดสังเคราะห์ เบอร์ 1 เข็ม 40 ยาว 90 ซม. จำนวนประมาณ 2,700 โหล


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา absorbable multifilament (ไหมละลายชนิดสังเคราะห์ เบอร์ 1 เข็ม 40 ความยาว 90 ซม.).pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลาง absorbable multifilament (ไหมละลายชนิดสังเคราะห์ เบอร์ 1 เข็ม 40 ความยาว 90 ซม.).pdf


ไฟล์แนบ : สเปค absorbable multifilament (ไหมละลายชนิดสังเคราะห์ เบอร์ 1 เข็ม 40 ความยาว 90 ซม.).pdf