ประกาศประกวดราคาซื้อไหมเย็บแผลชนิดไม่ละลาย (Nylon 3/0 เข็ม 24-26 mm. จำนวน 1,280 โหล , Nylon 4/0 เข็ม 19 mm. จำนวน 1,350 โหล)


ไฟล์แนบ : ประกวดราคาไหมเย็บแผลไม่ละลาย (nylon 30,40).pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลาง nylon เบอร์ 3 และ 4.pdf


ไฟล์แนบ : สเปค nylon เบอร์ 3 และ 4.pdf