ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเย็บแผลไหม (SILK 2/0 Non needle จำนวนประมาณ 1,140 โหล, SILK 3/0 Non needle จำนวนประมาณ 880 โหล)


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาซื้อไหมเย็บแผล silk 2 และ 3.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลาง silk เบอร์ 2 และ 3.pdf


ไฟล์แนบ : สเปค silk 2 และ 3.pdf